Wedstrijdbepalingen Afdrukken
1.
Het wedstrijdreglement van de KNDB is van toepassing.

2.
Het speeltempo is ca 90 minuten per speler per partij. De klok van de witspeler wordt op het aanvangsuur door de arbiter in werking gesteld. Er wordt gespeeld met digitale klokken volgens het Fischer systeem met 60 minuten + 30 sec per zet per speler per partij.
3.
Noteren is verplicht.
4.
De paringen worden vastgesteld volgens het Zwitsers systeem. In de finale pupillen algemeen worden 8 ronden gespeeld. In de finale pupillen meisjes worden 7 ronden gespeeld.
5.
De eindstand wordt bepaald volgens de regels van het Zwitsers systeem.
a.
het hoogste aantal wedstrijdpunten;
b.
het hoogste aantal weerstandspunten (de som van de scores van de tegenstanders);
c.
het hoogste aantal SB-punten
d.
Indien dan nog geen beslissing verkregen is, wordt er barrage gespeeld van 5 min + 5 sec per zet per speler per partij, via een enkelvoudige competitie, wanneer het meer dan 2 personen zijn. Indien het 2 personen betreft of, indien na een barrage met meerdere personen nog 2 personen gelijk geëindigd zijn, wordt een beslissing verkregen volgens het ‘sudden-death’ principe (dwz diegene die de eerste winstpartij boekt is de winnaar van de barrage). Barrages worden alleen gespeeld, wanneer er rechten aan zijn verbonden.

6.
Het EK vindt in Hijken (Nederland) plaats in de eerste week van augustus 2009.  Voor beide kampioenschappen geldt, dat er 3 deelnemers op kosten van de KNDB deelnemen.

NK Pupillen Algemeen 2009
De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor het EK pupillen. De CT geeft een keuzeplaats aan Jan Groenendijk (Europees welpenkampioen 2008), maar daarvoor moet hij bij de eerste zes eindigen in het eindklassement. Wordt Jan Groenendijk nr 1 of 2 of lukt het hem niet bij de eerste zes te eindigen, dan plaatst de nummer 3 in de eindrangschikking zich voor het EK.

NK Pupillen Meisjes 2009
De nummers 1,2 en 3 van het eindklassement plaatsen zich voor het EK. De CT maakt geen gebruik van de mogelijkheid een keuzeplaats aan te wijzen voor het EK jeugd 2009 bij het NK pupillen meisjes 2009.
Aangezien dit jaar het EK in Nederland plaatsvindt kan het zijn dat er meer dan 3 Nederlandse spelers kunnen deelnemen. Indien dat zo blijkt uit te pakken, zal de volgorde in de eindstand daartoe bepalend zijn na toepassing van bovenstaande regel met dien verstande dat eerst de organisatie het recht heeft eventueel een of enkele plaatsen in te vullen. De extra plaatsen worden niet door de KNDB vergoed en deze spelers zullen worden uitgenodigd op eigen kosten deel te nemen.

7.
Tijdens de ronden mag door de spelers onderling of met anderen, anders dan de arbiter of de wedstrijdleiding, niet worden gesproken.

8.
De arbiter ziet er op toe dat er in de wedstrijdzaal niet wordt gerookt of te luid gesproken. De wedstrijdtafels staan op tenminste twee meter van het publiek.

9.
De algehele wedstrijdleiding berust bij de Jeugdcoördinator KNDB.

10.
De arbiter stelt de uitslag van de partij vast en registreert en rapporteert de uitslag van de wedstrijd aan de wedstrijdleiding. De definitieve uitslag van de wedstrijd wordt vastgesteld door de wedstrijdleiding.

11.
Eventueel voorkomende geschillen worden, na overleg met de betrokken arbiter, beslist door de wedstrijdleiding. Indien het geschil volgens artikel 59 van het spel en wedstrijdreglement van de KNDB daarvoor in aanmerking komt, kan tegen deze beslissing geprotesteerd worden bij de protestcommissie van de KNDB.
 
https://

Ons belastingadviseurs

KNDB

VBI

Agipa

DV Huissen